Kiralama Sözleşmesi

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme ile kiralayan BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Bu  kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir.) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı ( kiralama süresi, dönüş istasyonu vs. ) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı, şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracı’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

  1. Kiracı vasıtayı, stepnesini , tüm lastikleri , vasıtaya ait belgeleri , aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. istasyonun , belirtilen günde iade ve teslim edilecektir.Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır.Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu tarafça kabul edilmiştir.Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon) , bebek koltuğu , kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemek zorundadır.
  2. Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır :

a)Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b)Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c)Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

d)Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

e)Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil ),

f)Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,

g)Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

  3-       Vasıtanın kullanımı:

            a) Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.

            b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşullarında belirtilen yaş sınırı geçmiş olmalıdır.

            c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar ( ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

            d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.

       4-  Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

            a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

            b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, kiracıya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az % 30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,

            c) Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesi’ni kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir neden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında  kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

            d) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa , Araç Hırsızlık Güvencesini kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

            e) Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamına girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İşbu sebepten bu hususlar kiracı tarafından karşılanmalıdır.

            * Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar

            * Jant kapağı ve stepne çalınması

            * Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi

            * Aracın anahtarının kaybı ve/ veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi

            * Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar

            f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

            g) Kiralayan, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

            h) Kiracı, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5- Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 30 USD karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.

6- Kiracı, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

7- Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi taktir de her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran kiracıya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortasını ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesini(hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet güvenceleri ve ferdi kaza sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

            a)Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,

            b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda(kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

            c)Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

            d)Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

            e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

            f)Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8- Kiracı ve diğer yetkili sürücüler(ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarının korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

            a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

            b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,

            c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

            d) Yeterli güvenlik önlemleri almadan vasıtayı terk etmemek,

            e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

            f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ofisine ulaştırmak.

9- BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  araç da oluşan hasarın bedelinin  7.000,00 TL (yedi bin türk lirası)  altındaki tutarı kasko kapsamına almadan müşteriden isteme hakkını kendinde saklı tutar.

10- Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

11- Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlamak zorundadır.

12- 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

13- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14- Kiracı, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

15- Kiracı, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin , ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin , en az araç değeri kadar bir ücreti , cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. Kiracı, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

16- Kiracıdan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf kiracı tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ   gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. de kiracı karşılayacaktır. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ bu bedelleri kiracıya, kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, Kiracı, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

17- Kiracı, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar kiracı tarafından karşılanacaktır. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda araç bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır.

18- Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.

19- Kiracıya köprü, otoyol, vb. geçişler için OGS,HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler kiracıya geçiş bedeli +KDV olarak fatura edilecektir.

20- Kiralayan, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

21- Araçlarda kullanılan yakıt markası kiracının insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, petrol şirketleri ile kiracı muhatap ve sorumlu olacaktır. Kiracı, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, Kiracıya ayrıca fatura edilir.

22- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

23- Kiracı, ödemelerini kredi kartı veya nakit olarak yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kiralama tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24- Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil etiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

25- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

26- Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

27- Kiracı, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine, kredi kartından çekim yapılamaması durumunda elden nakit olarak ödeyeceğini şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

28- Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

29- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Diğer Operasyonel Ekstralar

Yolculuğunuz esnasında ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz hizmetleri rezervasyon sorumlularımıza iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon Şartları

İnternet sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz rezervasyonlar aşağıdaki şartlar ile geçerlidir:
Yapmış olduğunuz rezervasyon koşullarının değiştirilmesi talebi halinde ( dönüş tarihinin önce veya sonraya alınması, dönüş istasyonunun değişmesi, araç grubunun değiştirilmesi, kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi ) talep karşılanamayacağı gibi, karşılanması halinde de ek bir ücret talep edilmesi veya kiralama bedelinde bir indirim yapılamaması durumu ortaya çıkabilir.

Sitemizde görmüş olduğunuz tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortası, KDV  dahildir.Aylık 4000 Km, 15 Günlük 2500 Km, Haftalık 1200 Km, Günlük 200 Km Limit vardır. 

Rezervasyon yoğunluğu olan dönemlerde araç kiralama bedelinin tamamı veya bir kısmı rezervasyon esnasında mail order veya hesaba havale yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir. Rezervasyonun aracın teslim gün ve saatine 48 saat veya daha kısa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kaydıyla toplam kiralama bedelinin %30u araç rezervasyon bedeli olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.

Kiralama esnasında kira kontratı imzalatılacaktır.

Sık yapılan bir uygulama olmamasına rağmen yapmış olduğunuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli eşdeğer bir araç ile değiştirilebilir.

Yolculuklarınızda bir sorun ile karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız.

Kesin rezervasyon yaptırmanızı takiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya bir mesaj alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan mail order veya hesaba havale ile rezervasyon aşamasında veya aracı teslim alırken kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

Kiralama bedelinin şirketiniz tarafına faturalamasını istiyorsanız Fatura bilgilerinizi bize ulaştırmanız halinde, muhasebe departmanımız konuyla ilgili şirketinizin ilgili kişileriyle temasa geçecektir.

Sitemizden yapmış olduğunuz rezervasyonlar Araç Kiralayabilme Şartları fiyat Koşulları ve site Kullanım Şartlarının tarafınızdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme ile kiralayan BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Bu  kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir.) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı ( kiralama süresi, dönüş istasyonu vs. ) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı, şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracı’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

  1. Kiracı vasıtayı, stepnesini , tüm lastikleri , vasıtaya ait belgeleri , aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. istasyonun , belirtilen günde iade ve teslim edilecektir.Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır.Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu tarafça kabul edilmiştir.Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon) , bebek koltuğu , kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemek zorundadır.
  2. Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır :

a)Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b)Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c)Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

d)Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

e)Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil ),

f)Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,

g)Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

  3-       Vasıtanın kullanımı:

            a) Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.

            b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşullarında belirtilen yaş sınırı geçmiş olmalıdır.

            c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar ( ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

            d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.

       4-  Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

            a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

            b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, kiracıya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az % 30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,

            c) Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesi’ni kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir neden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında  kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

            d) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa , Araç Hırsızlık Güvencesini kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

            e) Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamına girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İşbu sebepten bu hususlar kiracı tarafından karşılanmalıdır.

            * Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar

            * Jant kapağı ve stepne çalınması

            * Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi

            * Aracın anahtarının kaybı ve/ veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi

            * Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar

            f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

            g) Kiralayan, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

            h) Kiracı, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5- Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 30 USD karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.

6- Kiracı, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

7- Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi taktir de her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran kiracıya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortasını ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesini(hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet güvenceleri ve ferdi kaza sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

            a)Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,

            b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda(kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

            c)Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

            d)Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

            e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

            f)Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8- Kiracı ve diğer yetkili sürücüler(ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarının korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

            a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

            b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,

            c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

            d) Yeterli güvenlik önlemleri almadan vasıtayı terk etmemek,

            e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

            f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ofisine ulaştırmak.

9- BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  araç da oluşan hasarın bedelinin  7.000,00 TL (yedi bin türk lirası)  altındaki tutarı kasko kapsamına almadan müşteriden isteme hakkını kendinde saklı tutar.

10- Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

11- Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlamak zorundadır.

12- 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

13- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14- Kiracı, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

15- Kiracı, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin , ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin , en az araç değeri kadar bir ücreti , cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. Kiracı, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

16- Kiracıdan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf kiracı tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ   gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. de kiracı karşılayacaktır. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ bu bedelleri kiracıya, kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, Kiracı, BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

17- Kiracı, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar kiracı tarafından karşılanacaktır. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda araç bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır.

18- Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.

19- Kiracıya köprü, otoyol, vb. geçişler için OGS,HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler kiracıya geçiş bedeli +KDV olarak fatura edilecektir.

20- Kiralayan, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

21- Araçlarda kullanılan yakıt markası kiracının insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, petrol şirketleri ile kiracı muhatap ve sorumlu olacaktır. Kiracı, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, Kiracıya ayrıca fatura edilir.

22- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

23- Kiracı, ödemelerini kredi kartı veya nakit olarak yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kiralama tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24- Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil etiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

25- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

26- Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde BESA VIP TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK ORGANİZASYON GIDA BİLG. TEKS. TEMİZ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

27- Kiracı, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine, kredi kartından çekim yapılamaması durumunda elden nakit olarak ödeyeceğini şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

28- Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

29- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Diğer Operasyonel Ekstralar

Yolculuğunuz esnasında ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz hizmetleri rezervasyon sorumlularımıza iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon Şartları

İnternet sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz rezervasyonlar aşağıdaki şartlar ile geçerlidir:
Yapmış olduğunuz rezervasyon koşullarının değiştirilmesi talebi halinde ( dönüş tarihinin önce veya sonraya alınması, dönüş istasyonunun değişmesi, araç grubunun değiştirilmesi, kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi ) talep karşılanamayacağı gibi, karşılanması halinde de ek bir ücret talep edilmesi veya kiralama bedelinde bir indirim yapılamaması durumu ortaya çıkabilir.

Sitemizde görmüş olduğunuz tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortası, KDV  dahildir.Aylık 4000 Km, 15 Günlük 2500 Km, Haftalık 1200 Km, Günlük 200 Km Limit vardır. 

Rezervasyon yoğunluğu olan dönemlerde araç kiralama bedelinin tamamı veya bir kısmı rezervasyon esnasında mail order veya hesaba havale yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir. Rezervasyonun aracın teslim gün ve saatine 48 saat veya daha kısa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kaydıyla toplam kiralama bedelinin %30u araç rezervasyon bedeli olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.

Kiralama esnasında kira kontratı imzalatılacaktır.

Sık yapılan bir uygulama olmamasına rağmen yapmış olduğunuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli eşdeğer bir araç ile değiştirilebilir.

Yolculuklarınızda bir sorun ile karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız.

Kesin rezervasyon yaptırmanızı takiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya bir mesaj alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan mail order veya hesaba havale ile rezervasyon aşamasında veya aracı teslim alırken kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

Kiralama bedelinin şirketiniz tarafına faturalamasını istiyorsanız Fatura bilgilerinizi bize ulaştırmanız halinde, muhasebe departmanımız konuyla ilgili şirketinizin ilgili kişileriyle temasa geçecektir.

Sitemizden yapmış olduğunuz rezervasyonlar Araç Kiralayabilme Şartları fiyat Koşulları ve site Kullanım Şartlarının tarafınızdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir.

Whatsapp Telefon